Projekt wnętrza

Na kompletny projekt wnętrz składa się:

  • inwentaryzacja budynku, pomieszczeń
  • koncepcja
  • rysunki budowlane: ewentualne wyburzenia, nowe ściany
  • schemat hydrauliczny (schemat podłączenia urządzeń)
  • schemat elektryczny (rozmieszczenie włączników, punktów oświetleniowych, gniazdek)
  • rzuty poziome i rozwinięcia ścian w skali (dokładnie określają kolorystykę, rodzaj i układ proponowanych materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia
  • projekty elementów wykonywanych na zamówienie (meble i elementy stolarskie, szklane, kamienne)
  • szczegółowe zestawienie wyposażenia i materiałów wykończeniowych (płytki, tapety, cera- mika sanitarna itd)